prof. Andrej Reiprich (* 31. júl 1912, Dobšiná, Slovensko – † 23. február 2002, Spišská Nová Ves) bol slovenský pedagóg entomológlepidopterológ európskeho formátu. Venoval sa výskumu motýľov na území Slovenska s prevažným zameraním na oblasť Slovenského raja a Spišskonovoveského okresu. Okrem tohoto sa venoval tiež otázkam problematiky ochrany jasoňa červenookého (Parnassius apollo Linnaeus, 1758) na Slovensku, ako i celému radu odborných otázok s entomologickou problematikou. Významné miesto v jeho práci zaberá štúdium bionómie motýľov.

Andrej Reiprich
slovenský entomológ – lepidopterológ a pedagóg
Narodenie31. júl 1912
Dobšiná, Slovensko
Úmrtie23. február 2002 (89 rokov)
Spišská Nová Ves, Slovensko

Životopis

upraviť

Narodil sa v Dobšinej. Po ukončení gymnázia v rodnom meste študoval na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, ktorú ukončil v roku 1936 - (špecializácia matematika – fyzika). Krátky čas potom pôsobil v Prešove. Naplno sa venoval pedagogickej činnosti od roku 1939 v Spišskej Novej Vsi na učiteľskom ústave a neskôr na gymnáziu, kde pôsobil do júna 1976. Za svoju pedagogickú činnosť dostal titul "Zaslúžilý učiteľ".

Zaslúžil sa o rozsiahly výskum výskytu druhov na území prevažne Národného parku Slovenský raj, ako i Pieninského národného parku, Tatranského národného parku a Národného parku Nízke Tatry.

Okrem faunistickej práce na území národného parku Slovenský raj, kde zistil takmer 2200 druhov motýľov, sa zaoberal tiež ochranárskou činnosťou. Publikoval viaceré práce o novo popísaných a novo zistených druhoch z územia Slovenska. Popísal nové druhy motýľov pre svet – hlavne zo skupiny malých motýľov (Microlepidoptera). Vedu obohatil o objav dvoch nových druhov motýľov: Psoty Reiprichovej a Obaľovača spišského. Zistil výskyt mnohých druhov motýľov na území Slovenska ako prvý autor. Vďaka jeho práci je oblasť Národného parku Slovenský raj najlepšie preskúmanou oblasťou Slovenska z hľadiska výskumu motýlej fauny. Okrem tejto práce na uvedenom poli výskumu sa zaoberal tiež ochranárskymi otázkami, prevažne na území NP Slovenský raj. Napísal viaceré práce o jasoňovi červenookom, hlavne z ochranárskeho hľadiska. Spoločne s RNDr. Iľjom Okálim sa podieľal na doplnkoch Prodromu lepidopter Slovenska, ako i zoznamoch druhov motýľov na Slovensku, spoločne s G. Pastorálisom a J. Patočkom. V r. 1979 bol zvolený za čestného člena Entomologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Počas svojho života napísal asi 140 prác a 3 monografie.

Ako jednu zo svojich posledných prác publikoval v roku 2000 knihu: „Slovenské mená motýľov“, dielo, ktoré v slovenskej entomologickej literatúre dosiaľ chýbalo

31. januára 2002 sa konalo uvedenie do života jeho rozsiahlej monografie Triedenie motýľov Slovenska podľa hostiteľských (živných) rastlín ich húseníc, ktorú vydala Správa NP Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so SZOPK.

V septembri až októbri 2000 bola v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi výstava „Motýle v živote človeka“ (spoločne s Jozefom Ponecom „Motýle zblízka“). Na výstave bol prezentovaný prierez jeho celoživotnej práce Andreja Reipricha, hlavne so zameraním na drobné motýle – Microlepidoptera.

Zomrel 23. februára 2002 v Spišskej Novej Vsi.

Jeho zbierka v počte 60 000 exemplárov sa dnes nachádza v Slovenskom národnom múzeu, podstatná časť je i v Múzeu Spiša, ktoré vlastní 12 800 exemplárov.

Bibliografia

upraviť
 • Reiprich, A.: 1948, Zimní nájomníci v našich obydliach. Príroda, Martin.
 • Reiprich, A.: 1948, Pôvodný typ aj u nás v zániku. Príroda, Martin.
 • Reiprich, A.: 1949, Ako chodí hmyz. Príroda, Martin.
 • Reiprich, A.: 1949, Spomienky na prvý lov v Spišskej Novej Vsi. Príroda, Martin.
 • Reiprich, A.: 1950, Obrázok na hádanie. Príroda, Martin.
 • Reiprich, A.: 1950, Motýle v pokoji. Príroda, Martin.
 • Reiprich, A.: 1971, Ochrana jasoňa červenookého v Slovenskom raji. Ochrana fauny, 5(4): p. 161 - 164.
 • Reiprich, A.: 1989, Chceme zveľadiť populáciu jasoňa červenookého? Echo sprav. ŠOP (Spišská N. Ves), 1: p. 13 - 14.
 • Reiprich, A.: 1991, O výkyvoch početnosti niektorých významných druhov motýľov v širšej oblasti Slovenského raja. Správy Slov. entomol. spol., 3(1): p. 9 - 19.

Externé odkazy

upraviť
 • Krempaská, Z: 1995, Andrej Reiprich - osobnosť úzko spojená so Slovenským rajom. In: Tatry. Roč. 34, č. 1 - (1995): s. 10.
 • Krempaská, Z: 1997, Životné jubileum Andreja Reipricha. In: Spišský kuriér. Roč. 6, č. 31 - (4.8.1997): s.3.
 • Hájek, B.: 1997, Životné jubileum Andreja Reipricha. In: Chránené územia Slovenska. č. 34(1997): s. 52.
 • Krempaská, Z: 2001, Koníček motýľ: Klenot entomológa Andreja Reipricha v Spišskom múzeu. In: Život. Roč. 51, č. 2 - (2001): s. 31.
 • Krempaská, Z: 2002, Zomrel prof. Andrej Reiprich. In: Spišské hlasy. Roč. 3, č. 9 - (4.3.2002): s. 1, 3.