Serhij Kolubajiv (niekedy sa udáva aj ako Ing. Sergej Kolubajiv, * 22. júl 1896, Nova Ušycia, Ruská ríša, dnes Ukrajina – † 8. marec 1973, Praha) bol český entomológ ukrajinského pôvodu. Vedecký pracovník – odborník na lesnícku entomológiu, člen České společnosti entomologické od roku 1944. Bol aj členom České zoologické společnosti a Čs. spol. pro vědy lesnícké veterinární a potrav. při ČSAV.

Serhij Kolubajiv
Narodenie22. júl 1896
Nova Ušycia, Ruská ríša, dnes Ukrajina
Úmrtie8. marec 1973 (76 rokov)
Praha, Česko

Životopis upraviť

Narodil sa v Novej Ušici na Ukrajine. Tu navštevoval i základnú školu. Potom v rokoch 1912 – 1918 pokračoval v štúdiu na strednej poľnohospodársko-priemyselnej škole v Kamenci Podolskom na Ukrajine. V rokoch 1918 – 1920 absolvoval štyri semestre Prírodovedeckej fakulty Kameneckej ukrajinskej univerzity. V rokoch 1921 – 1922 prestúpil na prírodovedecko-matematickú fakultu Varšavskej univerzity v Poľsku. Svoje vysokoškolské štúdium ukončil v rokoch 19221927 na území Česko-Slovenska. 1. apríla roku 1929 nastúpil ako volontér v Státním výzkumném ústavu pro ochranu lesů v Prahe. Tu od 1. júna roku 1930 pracoval ako pomocná vedecká sila. Pôsobil tu postupne v rôznom pracovnom zaradení – od odborného úradníka až po samostatného vedeckého pracovníka. Tu pôsobil až do svojho odchodu na dôchodok 1. októbra 1958.

Entomologické aktivity upraviť

Entomológii sa začal venovať v roku 1913, ešte počas stredoškolských štúdií. Neskôr s prestávkami pokračoval v štúdiu entomológie i počas svojich vysokoškolských štúdií až do roku 1927. Pôvodne sa spočiatku venoval blanokrídlovcom (Hymenoptera) a to prevažne čeľadi lumkovitých (Ichneumonidae) a lumčíkovitých (Braconidae). V tomto období spolupracoval s viacerými významnými česko-slovenskými odborníkmi na rad blanokrídlovcov. Od roku 1929 sa inžinier Kolubajiv začal zaoberať štúdiom hmyzu pre potreby činnosti lesníckeho ústavu. Zameral sa na ďalšie druhy hmyzu, predovšetkým na škodcov. Vlastnú zbierku hmyzu si nebudoval, ale všetok ním nazbieraný materiál bol uložený v centrálnej zbierke Výzkumného ústavu lesního hospodařství a myslivosti ve Zbraslavi – Strnadech. Jeho práce, ktoré publikoval mali význam i pre potreby slovenských entomológov, hlavne pre odborníkov na lesnícku entomológiu. Mnohé svoje práce publikoval sám, ale spolupracoval tiež aj s inými významnými entomológmi tohto obdobia, napr. s prof. Juliusom Komárkom, prof. A. Kalandrom, J. Kudlerom a pod. Svoje kratšie práce publikoval v mnohých lesníckych, entomologických, zoologických a poľnohospodárskych periodikách, ale i v zborníkoch vedeckých prác Výzkumného ústavu lesního hospodářství.

Bibliografia upraviť

 • Kolubajiv, S. & Mahdihassan, S.: 1932, Pristomerus šulci spec. nov. 2 pp.
 • Komárek, J. & Kolubajiv, S.: 1933, Kritisches Wort über die Bedeutung der Insekten-parasiten der Nonne. Zeitschrift für Angewandte Entomologie 29(1): p. 95 – 117.
 • Kolubajiv, S.: 1934, Zkušenosti s pěstováním parasitických druhů hmyzu z jejich hostitelů, získané ve Stát. výzk. ústavu pro ochranu lesů v Praze v roce 1929 - 1933. Časopis Čs. spol. ent., 31(2): p. 59 – 68, Praha.
 • Kolubajiv, S.: 1934, Zkušenosti s pěstováním parasitických druhů hmyzu z jejich hostitelů, získané ve Stát. výzk. ústavu pro ochranu lesů v Praze v roce 1929 - 1933. Časopis Čs. spol. ent., 31(3): p. 113 - 120, Praha.
 • Kolubajiv, S.: 1934, Zkušenosti s pěstováním parasitických druhů hmyzu z jejich hostitelů, získané ve Stát. výzk. ústavu pro ochranu lesů v Praze v roce 1929 - 1933. Časopis Čs. spol. ent., 31(4): p. 155 – 163, Praha.
 • Kolubajiv, S.: 1935, Co se stalo s ochranným lesním pásem Rooseveltovým v prérijních státech Severní Ameriky.
 • Kolubajiv, S.: 1937, Poznámky k biologii mníšky a jejích hlavních hmyzích parasitů. Lesnická práce, 16: p. 169 – 199.
 • Kolubajiv, S.: 1938, Jak zimuje náš hmyz (Něco o zimním spánku našeho hmyzu). Naší přírodou. Obrázkový čtrnáctideník pro milovníky přírody, 1, p. 931 - 933 + 3 obr.
 • Kolubajiv, S.: 1938, Příspěvek k biologii pilatky ryšavé. Lesnická práce, 17: p. 325 – 348.
 • Kolubajiv, S.: 1938, Vyskyt vzácnych hymenopter v Československu. Časopis Československé Společnosti Entomologické, 35: p. 21 – 28.
 • Kolubajiv, S.: 1939, Příspěvek k biologii pilatek smrkových Lygaeonematus Pini Retz. (= Nematus abietinus Christ.) a Pachynematus montanus Zadd. Lesnická práce, 18(6): p. 317 – 338.
 • Komarek, J. & Kolubajiv, S.: 1941, Einige Beobachtungen über den Kiefernspinner. Zbl. Ges. Forstw., 67: p. 245 - 251.
 • Kolubajiv, S.: 1952, Naše nejškodlivější smrkové pilatky a boj proti nim. Brázda, Praha, 46 pp. + 1 far. obr. príloha.
 • Kolubajiv, S., Kalandra, A.: 1952, Další kalamitní rozvoj pilatek (Pachynematus scutellatus Htg. a P. montanus Zadd.) na smrku v Československu v roce 1950 a boj leteckým a pozemním poprašováním proti nim. Práce výzk. úst. lesn., 1, p. 88 - 124.
 • Kalandra, A. & Kolubajiv, S.: 1952, Nový způsob hubení smrkových pilatek Pachynematus scutellatus a P. montanus - poprašováním rojícího se dospělého hmyzu Dynocidem. Lesnická práce, 31: p. 125 - 129.
 • Kolubajiv, S.: 1952, Naše nejškodlivější pilatky a boj proti nim. Brázda, Praha, 48 pp.
 • Kolubajiv, S.: 1954, Užitečný hmyz a jeho význam pro ochranu lesa. 1. vyd. Praha, Stát. zeměděl. nakl., 88 pp. + 68 obr.
 • Kalandra, A. & Kolubajiv, S.: 1954, Nový kalamitní výskyt bourovce borového (Dendrolimus pini L.) v Polabí v r. 1949 a letecký boj Gesarolem proti němu. Práce Výzk. úst. les., 5: p. 111 - 149.
 • Kolubajiv, S.: 1958, Příspěvek k bionomii, ekologii a gradologii smrkových pilatek skupini Nematini. Sbor. Českoslov. Akad. Zeměd. Věd (Lesn.), 4(31): p. 123 - 150.
 • Kolubajiv, S.: 1958, Boj se smrkovými pilatkami pozemním a leteckým poprašováním a použitím aerosolů. Sborn. Čs. akad. zemědělských věd (Lesnictví), 4(31): p. 193 - 212.
 • Kolubajiv, S. 1958: Umělý chov hmyzích nepřátel lýkožrouta smrkového. Vědecké práce Výzk. ústavu lesa a myslivosti, Zbraslav.
 • Kolubajiv, S.: 1958, Příspěvek k bionomii, ekologii a gradologii smrkových pilatek skupiny Nematini. Sborník Československé akademie zemědělských věd (Lesnictví), 4: p. 123 – 150.
 • Kolubajiv, S.: 1962, Výsledky chovu entomofágů (cizopasniků a dravců) hmyzích: škůdců - hlavně lesních - získané v období 1934 – 1958. Praha, Nakl. ČSAV, 73 pp.

Zdroje informácií o autorovi upraviť

 • Pfeffer, A.: 1950, Bibliografia entomologického písemnictví Čech, Moravy a Slezska od roku 1800 - 1940. Časopis Českoslov. Spol. ent., 47: (Kolubajiv, S.: p. 241, 268, 281, 284, 322, 342).
 • Hrubý, K.: 1964, Prodromus lepidopter Slovenska, SAV, Bratislava, p. 77, 90: (časť bibliografie).
 • Smetana, O.: 1969, Entomologická bibliografie Československa 1951 - 1960. Akademia, Praha, (Kolubajiv, S.: p. 199, 200, 203).
 • Rozkošny, R.: 1971, Bibliography of Diptera in Czechoslovakia 1758 - 1965. Vyd. Univ. Brno, (Kolubajiv, S.: p. 89).
 • Koleška, Z.: 1975, Historie entomologického průzkumu Krkonoš. Opera Corcontica, 12, 137 - 151, portrét, p. 143.
 • Koleška, Z. 1984: Seznam biografii čs. entomologů. 6. [Klapálek - Kotouč]. Zprávy Cs. spol. entomol., ČSAV, 20, 169 - 206, Taf. 14 - 15 p. 192 - 193 + portrét.
 • Okáli, I.; Országh, I.; Matoušek, B. & Hrabovec, I. 1996: Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Stimul, Bratislava, p. 63.
 • Koleška, Z.: 1998, Seznam biografií československých entomologů (entomologové nežijící) II. Dodatky, doplňky a opravy biografických hesel "Seznam biografií čs. entomologů (entomologové nežijící) I" ve zvazcích 1 - 15 z let 1979 - 1995. In: Klapalekiana, 34 (supplementum) 1 - 238, (heslo: Kolubajiv Serhij, Ing.: p. 138).
 • Groll, E. K. [ed.]: 2006, Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Kolubajiv Serghij“: (internet).