Adolf Schuster (* 21. marec 1909, Malacky - † 20. júl 1978, Brezno) bol pedagóg, školský inšpektor, publicista, kultúrny pracovník.

Adolf Schuster
slovenský pedagóg, školský inšpektor, publicista, kultúrny pracovník
Narodenie21. marec 1909
Malacky
Úmrtie20. júl 1978 (69 rokov)
Brezno

Rodina upraviť

  • otec Adolf Schuster
  • matka Františka rod. Kadlecová

Životopis upraviť

Ľudovú a meštiansku školu navštevoval v Malackách, Štátny koedukačný učiteľský ústav absolvoval v Bratislave (1924-1928), kde zmaturoval a urobil skúšku spôsobilosti pre meštianske školy (1934). Pôsobil ako pomocný učiteľ v Hasprunke, ako odborný učiteľ vo Vranove nad Topľou, po výberovom konaní bol menovaný za riaditeľa Št. meštianskej školy v Brezne (1939 -1945). Vykonával funkciu školského inšpektora, riaditeľa OSŠ a ZDŠ v Brezne (1945-1969). V dôchodku vyučoval na Hotelovej škole v Brezne. Počas SNP bol členom ilegálneho podzemného národ. výboru a Revolučného národného výboru v Brezne. Po vojne sa stal členom miestneho národného výboru v Brezne, vykonával funkciu zodpovedného redaktora časopisu Horehronie, bol členom Pedag. rady povereníctva školstva a kultúry v Bratislave, bol odborársky funkcionár a člen Muzeálnej spoločnosti v Brezne. Aktívne publikoval v pedagogických časopisoch a bol spoluautorom a autorom historických a pedagogických diel. Členom MS sa stal v roku 1931, v Brezne vykonával funkciu člena výboru MO MS, podieľal sa na organizovaní Chalupkovho Brezna. Jeho celoživotná práca vo verejných funkciách aj v školstve bola ocenená viacerými vyznamenaniami štátnych a kultúrnych orgánov.

Literatúra upraviť

  • Osobnosti matičného života v Brezne

Externé odkazy upraviť