Aerológia

Aerológia je meteorologický odbor, ktorý sa zaoberá skúmaním fyzikálnych vlastností atmosféry, predovšetkým troposféry a k nej priľahlej časti stratosféry. Hlavným zdrojom údajov sú dáta získavané z meteorologických balónov a družíc. Pracovisko zaoberajúce sa vyhodnocovaním týchto dát sa nazýva aerologické observatórium.

ZdrojeUpraviť