Aerosól alebo aerodisperzia je zmes častíc pevnej alebo kvapalnej látky v plynnej látke. Veľkosť častíc je od 10 nm do 100 μm.

Aerosólové znečistenie severovýchodnej Indie a Bangladéša

Aerosóly majú pestré využitie, napríklad na postreky proti škodcom, ako spôsob nanášania farieb, v medicíne ako inhalačné zmesi, vo vojenskej technike ako aerosólová munícia na rozptyl dráždivých či jedovatých látok, prípadne maskovacieho dymu a pod.

Rozdelenie upraviť

  • hmla - kvapôčky kvapalnej látky rozptýlené v plyne
  • dym - čiastočky pevnej látky rozptýlené v plyne, napr. popolček vo vzduchu (do veľkosti pevných častíc 0,01 mm); prach - pevné častice veľkosti nad 0,01 mm
  • smog - kvapôčky kvapalnej látky a čiastočky pevnej látky rozptýlené v plyne

Aerosóly sú i oblaky, napr. cirus (kryštáliky ľadu vo vzduchu) alebo kumulus (kvapôčky vody vo vzduchu).

Zdroje upraviť