Africká platňa je tektonická platňa, pokrývajúca kontinent Afrika a časť Atlantiku. Je tvorená niekoľkými kratogénmi (konžský, kalaharský, západoafrický, saharský a zimbabwiansky kratogén), ktoré sa spojili počas vývoja Gondwany, približne pred 550 mil. rokmi.

      - Africká platňa, spolu so somálskou platňou na východnom okraji

Na západnej strane je ohraničená Stredoatlantickým chrbátom, ktorý ju oddeľuje od severamerickej a juhoamerickej platne. Na severe ju od veľkej euázijskej platne a dvoch menších (egéjskej a anatólskej platne) oddeľuje sústava menších hlbokomorských priekop v Stredozemnom mori. Z východnej a juhovýchodnej strany je od arabskej a somálskej platne oddelená Východoafrickým riftovým systémom. Južný okraj hraničí s antarktickou platňou.

Až na severný okraj sú hranice africkej platne tvorené aktívnymi okrajmi tektonických platní, čo má za následok vznik rozsiahlych riftových systémov. Dôležitá je Afarská depresia vo východnej Afrike, miesto stretu troch platní a pravdepodobného výsytu horúcej škvrny.

Severná, konvergentná hranica má za následok vyvrásnenie mladých európskych pohorí (Alpy, Karpaty) - alpínske vrásnenie. Stredozemné more predstavuje posledné zvyšky druhohorného a treťohorného mora Tethys, pomalý posun eurázijskej a anatólskej platne južným a africkej platne severným smerom ho postupne uzatvára.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť