Aglomerácia (rozlišovacia stránka)

rozlišovacia stránka

Aglomerácia môže byť:

  • všeobecne: zhluk, zhlukovanie, zoskupenie, nahromadenie, nakopenie
  • v urbánnej geografii a stavebníctve: zoskupenie veľkého počtu obyvateľov alebo priemyslu so vzájomnými vzťahmi v určitej časti krajiny, pozri aglomerácia
  • v geológii: mechanizmus zhlukovania kryštálov do väčších celkov
  • v technike (všeobecne): fyzikálno-chemický pochod, pri ktorom dochádza za zvýšenej teploty k stlmeľovaniu drobných častíc do väčších celkov požadovanej veľkosti[1]
  • v hutníctve: metóda výroby kusovej rudy pražením práškových rúd v aglomeračných peciach,[2] pozri aglomerácia (hutníctvo)

Referencie upraviť

  1. aglomerácia. In ĎURIŠ, Milan. Krátky technický výkladový a náučný slovník pre učiteľov technických odborných predmetov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií, 2004. 187 s. ISBN 80-8055-918-X, s. 9.
  2. aglomerácia. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 5. revid. a dopl. vyd. Bratislava – Prešov : SAMO, 2008. 1184 s. ISBN 978-80-89123-07-0. S. 32.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.