Airplay (vo voľnom preklade z angl. „hranosť“[1]) je termínhudobnom priemysle, ktorým sa spravidla označuje miera sprostredkovania hudobného diela (skladby) rozhlasom vo zvolenom časovom úseku a rozsahu rozhlasových staníc (vyčlenenom na základe rozhlasového formátu alebo územia). Termín sa môže vzťahovať aj na videoklipytelevíziu.[2]

Počiatky tejto metódy siahajú do Spojených štátov 30. rokov 20. storočia, kedy údaje o hranosti skladieb slúžili pre zostavenie prvých rozhlasových hitparád (časopisy BillboardVariety).[2][3][4] Výsledné rebríčky hranosti skladieb sú uverejňované v hudobných časopisoch ako napr. vo vyššie spomínanom Billboarde či v britskom Music Week, pričom pri výpočte poradia sú surové dáta o hranosti obvykle vážené (pozri štatistická váha) podľa toho, koľko poslucháčov majú jednotlivé rozhlasové stanice. To znamená, že skladbu, ktorá je hraná najčastejšie môže predbehnúť skladba s menším počtom odohraní, avšak s vyšším zastúpením staníc s najväčším počtom poslucháčov. Niektoré rebríčky (napr. americký Billboard Hot 100) sú založené na kombinácii údajov o hranosti a predajnosti skladby. [2]

Referencie upraviť

  1. Porovnaj: Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára, edi., „hranosť“, Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 978-80-224-1172-1 . „miera, frekvencia sprostredkovania hudobného diela v rozhlase“.
  2. a b c Garner, Ken (2003), „Airplay“, in Shepherd, John; Horn, David, Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World, Volume I: Media, Industry and Society (1. vyd.), London; New York, NY: Continuum, str. 439, ISBN 0-8264-6321-5 
  3. Kaliss, Jeff (2005), „Records charts“, in Hoffmann, Frank, Encyclopedia of Recorded Sound, Volume 1, A – L (2. vyd.), New York, NY; London: Routledge, str. 1783, ISBN 0-415-93835-X 
  4. Porovnaj: Kaliss, Jeff (2013), „The Charts“, in Stacy, Lee; Henderson, Lol, Encyclopedia of Music in the 20th Century, London; New York, NY: Routledge, str. 131, ISBN 1-57958-079-3 

Odporúčaná literatúra upraviť

  • McCourt, Tom; Rothenbuhler, Eric W. (1997), „SoundScan and the Consolidation of Control in the Popular Music Industry“, Media, Culture & Society 19 (2): 201-2018, doi:10.1177/016344397019002005, ISSN 1460-3675