Akcelerometer je prístroj na meranie negravitačných zrýchlení využitím zotrvačných vlastností hmotných telies.

V kozmonautike sa používa na meranie ťahu motorov, odporu prostredia, tlaku slnečného žiarenia a podobne. Umiesťuje sa priamo na konštrukciu telesa alebo na inerciálnu plošinu. Meria zrýchlenie iba v jednom smere, na určenie celkového zrýchlenia sú preto potrebné najmenej tri akcelerometre.

Typy upraviť

  • kyvadlový akcelerometer – pôsobiace zrýchlenie vychyľuje kyvadielko z rovnovážnej polohy v smere kolmom na os otáčania kyvadielka a výchylka je úmerná veľkosti zrýchlenia
  • gyroskopický akcelerometer – meria veľkosť precesie vynútenú ťahom závažia zaveseného na rotačnej osi zotrvačníka

Zdroj upraviť