Aktívum

rozlišovacia stránka

Aktívum (množné číslo aktíva) môže byť:

 • v ekonomických vedách:
  • akákoľvek hodnota (peniaze, akcie a pod.) vo vlastníctve jednotlivca
  • v účtovníctve:
   • jeden z ekonomických prostriedkov, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, od ktorých sa očakáva, že v budúcnosti povedú k zvýšeniu ekonomických úžitkov, pozri aktíva (účtovníctvo)
   • nepresne: len položka strany aktív súvahy, čiže len položka majetku, pozri majetok (účtovníctvo)
 • hovorovo: hotovosť, majetok
 • prenesene: kladný výsledok (výsledky), najmä práce
 • v jazykovede:
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.