Otvoriť hlavné menu

ŽivotopisUpraviť

Absolvoval gymnázium a Obchodnú akadémiu v Banskej Bystrici (1946). Riadiaci pracovník výskumu ložísk cementárenských a nerudných surovín v rôznych štátoch sveta. Vykonal prieskum surovín pre výrobu bieleho cementu na Slovensku. Autor správy Možnosti výstavby cementárne v širšom okolí Banskej Bystrice (1950). Autor správy Základný geologický výskum ložiska cementárenských surovím Banská Bystrica (1958). Jeho práce, záverečné správy a posudky sú uložené v genofonde GS SR v Bratislave. Člen-expert odborných komisií. Nositeľ vyznamenaní.

LiteratúraUpraviť

Externé odkazyUpraviť