Algebrická operácia

rozlišovacia stránka

Algebrická operácia (staršie: algebraická operácia) môže byť:

PoznámkyUpraviť

  1. Pozri článok aritmetická operácia.

ReferencieUpraviť

  1. algebrická operácia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 159.
  2. a b algebraičeskaja operacija. In: VINOGRADOV, Ivan Matvejevič, ed. Matematičeskaja enciklopedija tom 1 A – G. Moskva : Sovetskaja enciklopedija, 1977. s. 137.
  3. ŠALÁT, Tibor, et al. Malá encyklopédia matematiky. 2. preprac. a rozš. vyd. Bratislava : Obzor, 1978. S. 472.
  4. algebraická operace. In: Technický naučný slovník 1. A – F. 1. vyd. Praha : SNTL, 1962. s. 58.
  5. algebraičeskaja operacija. In: Naučno-techničeskij enciklopedičeskij slovar. dostupné online


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.