Alpské krajiny je skupina krajín, ktorá býva zaraďovaná do strednej Európy (spolu s krajinami Vyšehradskej skupiny) alebo do západnej Európy. Skupina je pomenovaná podľa Álp, najväčšieho pohoria v Európe rozkladajúcich sa od Rakúska po Francúzsko cez Slovinsko, Taliansko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a čiastočne aj Nemecko. Všetky tieto krajiny obsahujú časť Álp a sú nazývané alpské krajiny. Hoci aj Francúzsko a Taliansko majú pohoria, ktoré sú súčasťou Álp, nepovažujú sa vždy za alpské krajiny.

Alpské krajiny a Vyšehradská skupina