Alternatívna kultúra

Alternatívna kultúra je typ kultúry, ktorá existuje mimo dominantnej alebo populárnej kultúry. Je súčasťou subkultúry alebo subkultúr.[1] Pojem alternatívna kultúra vznikol ako pojem pre špecializovanú a bližšie nezadefinovanú vrstvu kultúry, ktorá sa vymedzuje voči masovej kultúre a komercionalizácii (v totalitnom systéme voči štátnej ideológii). Podľa E. Mistríka ide o "vhodnejší pojem" pred kontrakultúrou a subkultúrou: "obrat proti niečomu, alternatíva niečoho - je v ňom aj tvorivý prvok,prínos, a je v ňom aj súvislosť s inou, pravdepodobne s dominantnou kultúrou."[2]

V súčasnosti ju pomerne často nahrádza pojem nezávislá kultúra v kontexte snahy odpútať sa od establišmentu alebo autenticky reflektovať realitu prostredníctvom umenia. Stojí v protiklade ku konzervativizmu a neoliberalizmu.

Medzi kritéria rozlíšenia alternatívnych kultúr patrí kritérium sociálnej vrstvy, majetkové kritérium psychologické, hodnotové, civilizačné, generačné a hlavne spôsob vzniku.

O skutočnej svojbytnej alternatívnej kultúre je možné hovoriť až vtedy, ak má svoju vlastnú ideológiu, vyjadrovacie prostriedky, módu a symboly, svojbytný životný štýl a svetonázor.[2]

Vo vzťahu medzi dominantnou kultúrou a alternatívnou kultúrou môže prísť ku konfliktu, marginalizácii, asimilácii a infiltrácii.

Vo vzťahu medzi alternatívnou kultúrou a dominantnou vzniká konflikt, ironizácia a sarkazmus, politický boj, pouličný boj, problematizácia, ponuka nových ideí, ľahostajnosť alebo tolerantné prijatie.

Niektoré centrá alternatívnej kultúry na Slovensku

upraviť
 • Stanica Žilina-Zariečie
 • Kasárne Kulturpark Košice
 • Klub Lúč
 • Tranzit
 • 13 kubíkov
 • Štúdio 12
 • Dom fotografie
 • Štokovec
 • Divadlo Potôň[3]
 • Banská stanica[4]
 • Banská Bystrica, Galéria F (1980-1990)
 • Rádio Bunker
 • A4 - nultý priestor
 • Bateliér
 • Záhrada - Centrum nezávislej kultúry
 • KC Dunaj[5]
 • Art Club v Trnave[6]
 • Nástupište 1-12 [7]
 • Bunka pre súčasnú kultúru[8]

Referencie

upraviť
 1. Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Alternative culture na anglickej Wikipédii.
 2. a b MISTRÍK, E. 1998. Dominanta a alternatíva. In : Súčasné subkultúry mládeže. Bratislava: Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 1998. 69 s. ISBN 80-85447-08-8, s.1
 3. . Dostupné online.
 4. . Dostupné online.
 5. . Dostupné online.
 6. . Dostupné online.
 7. . Dostupné online.
 8. . Dostupné online. Archivované 2014-05-06 z originálu.

Literatúra

upraviť

MISTRÍK, E. 1998. Dominanta a alternatíva. In : Súčasné subkultúry mládeže. Bratislava: Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 1998. 69 s. ISBN 80-85447-08-8

BITRICH, Tomáš; Alan, Josef (editor): Alternativní kultura, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2001, ISBN:80-7106-449-1, 610 s.