Anatómia (rozlišovacia stránka)

Anatómia môže byť:

 • vedný odbor skúmajúci stavebnú štruktúru organizmov (rastlín, živočíchov, človeka),[1][2] pozri anatómia
 • špecificky v medicíne:[3]
  • anatómia človeka
  • anatómia zdravého, normálneho ľudského organizmu (oproti patologickej anatómii, ktorá študuje chorobné zmeny v organizme), synonymum: normálna anatómia, pozri normálna anatómia
 • tvar, stavba a štruktúra rastlinného, živočíšneho alebo ľudského tela, jeho častí a orgánov[2]
 • knižne: vnútorná štruktúra, vzťahy, stavba niečoho, analýza (napr. anatómia zločinu)[2]

Pozri aj upraviť

 • Anatomie, trojzväzková vysokoškolská učebnica anatómie človeka od Radomíra Čiháka
 • pitva

Referencie upraviť

 1. „anatómia“, Encyclopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, Prvý zväzok, A – Belk (1. vyd.), Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied; VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1999, str. 235, ISBN 80-224-0554-X, https://beliana.sav.sk/heslo/anatomia, dost. 2020-03-27 
 2. a b c Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „anatómia“, Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 80-224-0932-4, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=anatómia&s=exact&c=F1a3&cs=&d=sssj, dost. 2020-03-27 
 3. Čihák, Radomír (2011), Anatomie 1 (3. upr. a dopl. vyd.), Praha: Grada Publishing, str. 3, ISBN 978-80-247-3817-8 . „Anatomie je nauka o stavbě lidského těla (z širšího přírodovědného hlediska živočíšneho těla vůbec), o uložení a struktuře jeho částí, o jejich vztazích vzájemných i vůči celku organismu. Zabýva se organismem zdravým, normálním, a je proto někdy (na rozdíl od anatomie patologické) označována jako normální anatomie.“
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.