Anton Špiesz

slovenský historik

PhDr. Anton Špiesz, DrSc. (* 21. september 1930, Udavské – † 14. január 1993, Viedeň, Rakúsko) bol významný slovenský historik.

Anton Špiesz
slovenský historik
Narodenie21. september 1930
Udavské, Slovensko
Úmrtie14. január 1993 (62 rokov)
Viedeň, Rakúsko
Alma materUniverzita Komenského
Profesiahistorik

ŽivotopisUpraviť

Detstvo strávil v Malackách, kde v roku 1949 zmaturoval na tamojšom gymnáziu. Po maturite študoval históriu na Univerzite Komenského v Bratislave. Po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania pracoval v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Publikačne bol veľmi činný, napísal mnoho odborných článkov a vydal niekoľko kníh týkajúcich sa hospodárskych dejín Slovenska.

Už v roku 1961 vyšla jeho prvá práca Manufaktúrne obdobie na Slovensku 1725-1825. V roku 1972 nasledovala kniha Remeslo na Slovensku v období existencie cechov . Dokumenty Štatúty bratislavských cechov vyšli v roku 1978. Knihu Slobodné kráľovské mestá na Slovensku v rokoch 1680-1780 vydal v roku 1983. V tom istom roku vyšla aj jeho kniha Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Bratislava v 18. storočí bola vydaná v roku 1987. Dejiny Slovenska na ceste k sebauvedomovaniu vyšli v roku 1992. Nedožil sa vydania knihy Bratislava v stredoveku (2001), ktorej bol spoluautorom. Čitateľ sa z nej môže dozvedieť ako vyzeralo terajšie hlavné mesto Slovenskej republiky v stredoveku. Ďalšou knihou vydanou po Špieszovej smrti sú Ilustrované dejiny Slovenska, kde sa opisuje vývoj dejín Slovenska od príchodu Slovanov až do roku 1989. Je to publikácia, ktorá v prvej polovici deväťdesiatych rokov vyšla už dvakrát pod názvom Dejiny Slovenska / Na ceste k sebauvedomeniu. Autorské práva sú na nej označené použitie symbolu © do rokov 1992 a 1992 (dedičia). Vo vydavateľstve Perfekt, vyšla v roku 2000[1] s doslovom a výberom fotografií Dušanom Čaplovičom. Novým vydaním tejto knihy sa poskytla čitateľovi možnosť, získať na malej ploche informácie o všetkom, čo bolo v slovenských národných dejinách dôležité. Atraktivitu titulu zvyšuje pôsobivá grafická úprava s vyše tristo farebnými i čiernobielymi ilustráciami. Kniha sa používala na stredných školách ako učebnica dejín.

Dr. Anton Špiesz vystupoval so svojimi odbornými prednáškami na rôznych sympóziách doma i v zahraničí. V roku 1990 bola Dr. Špieszovi udelená Cena hlavného mesta SR Bratislavy za celoživotnú prácu v oblasti dejín.

Dr. Špiesz navštevoval aj zahraničné archívy, kde získaval materiál pre svoje práce. Pri takejto návšteve archívov vo Viedni v roku 1993 náhle zomrel. Pochovaný je na Martinskom cintoríne v Bratislave.

Bratislavské mestské zastupiteľstvo vydalo v roku 2003 Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2003 z 11. decembra 2003 o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým jednu z ulíc mestskej časti Karlova Ves nazvalo Špieszova ulica.[2][3]

V roku 2008 obdržal štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy, udelený in memoriam za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti historických vied.[4][5]

ReferencieUpraviť

  1. ŠPIESZ, Anton. Ilustrované dejiny Slovenska: na ceste k sebauvedomeniu. [s.l.] : Perfekt, 2000. Google-Books-ID: DMJnAAAAMAAJ. Dostupné online. ISBN 978-80-8046-121-8.
  2. Legislatíva mesta [online]. bratislava.sk, [cit. 2021-01-14]. Dostupné online.
  3. Karlova Ves má päť nových ulíc [online]. Bratislava: Petit Press, 2002-01-18, [cit. 2021-01-14]. Dostupné online.
  4. Pribinov kríž, I. trieda [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, [cit. 2021-01-14]. Dostupné online.
  5. Prezident SR udelil najvyššie štátne vyznamenania [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, [cit. 2021-01-14]. Dostupné online.