Apeniny (Mesiac)

Apeniny sú pohorie v severnej časti privrátenej strany Mesiaca. Boli pomenované podľa Apenín v Taliansku.

Podrobná mapa Mora dažďov. Apeniny sú označené písmenom "K".