Archa zmluvy (zastarano archa úmluvy, zriedkavo schránka zmluvy, zriedkavo archa svedectva, skrátene archa) je prenosný svätostánok v podobe drevenej truhlice spomínaný v Biblii.

James Tissot: Mojžiš a Jozue klaňajúci sa pred archou zmluvy
Kňazi obchádzajúci s archou zmluvy Jericho (18. storočie)
Archa Zmluvy (s veľkým Z) je symbolický titul Panny Márie v Loretánskych litániách, pozri Panna Mária

Výzor upraviť

Podľa Biblie bola "dva a pol lakťa dlhá, poldruha lakťa široká a poldruha lakťa vysoká", pozostávala z akáciového dreva, zvnútra aj zvonka bola obložená zlatom, ozdobená bola lemovaním a na bokoch mala krúžky, do ktorých sa navliekali palice na jej nosenie. Mala pozlátený vrchnák (tzv. kapóret), na ktorom sa na oboch koncoch nachádzali cherubíni so zopätými krídlami, ktorí boli vytepaní zo zlata.

Obsah upraviť

Podľa Biblie obsahovala dve kamenné tabule, na ktorých bolo vyrytých Desať Božích prikázaní. Tieto tabule boli prejavom Božej vôle aj zmluvy medzi ním a vyvoleným ľudom.

Podľa Nového zákona obsahovala vo vnútri aj Áronovu palicu a mannu, podľa Starého zákona však Áronova palica a mana boli uchovávané pri arche zmluvy.

Dejiny upraviť

Podľa Biblie archu zmluvy vyrobil umelecký remeselník Belálél na Boží príkaz daný Mojžišovi na vrchu Sinaj. Izraeliti ju nosili so sebou a odkladali do prenosnej svätyne (šiatra).

Po dobytí Kanaánu bola uložená v Šíle, raz sa dostala do rúk Filištíncov, nakoniec ju kráľ Dávid preniesol do Jeruzalema na Sion.

Šalamún (vládol v 10. stor. pred Kr.) postavil archu do jeruzalemského chrámu, ktorý dal vybudovať. Tu sa nachádzala až do zničenia Jeruzalema Nebukadnesarom II. (597 pred Kr.), kedy sa stratila. V druhom chráme sa už nenachádzala.[1] Podľa židovských legiend je archa dodnes pod miestom jeruzalemského chrámu. Podľa inej legendy cisár Menelich, syn kráľa Šalamúna a kráľovnej zo Sáby, archu zmluvy priniesol do Etiópie.

Zdroje upraviť

  1. SCHRÁNA SMLOUVY. In: DOUGLAS, J.D., ed. Nový biblický slovník. 2. vyd. Praha : Návrat domů, ©2009. 1243 s. ISBN 978-80-7255-193-4. S. 917 – 918.