Architektonický článok

Architektonický článok (alebo prvok, element) je ozdobný a funkčný detail stavby, až do manierizmu väčšinou kamenného prevedenia.

Konzola – jeden z architektonických článkov (Indianapolis)
Svorník (Chełmno)

Delenie na architektonické tvary a články je iba približné; termíny sa často zamieňajú. Aj keď sa architektonické články uplatňujú v každej článkovanej architektúre (napríklad v gotike, ale i v modernej architektúre), zvýraznili sa práve v gréckej a rímskej architektúre, ďalej boli prepracované v renesančnej architektúra.

Článkovanie

upraviť

Článkovanie je optické rozkladanie architektonického objektu na detaily. Zdobením konštrukčných prvkov vznikli ozdobné architektonické články. Vzniklo v antike.

Funkčné delenie

upraviť

Súčasnosť

upraviť

Novým prístupom v architektonickej tvorbe sa zmenil aj prístup k článkovaniu a jeho používaniu v architektúre. Zamieňa sa bývalé dekoratívne článkovanie plnším a sústredenejším vyjadrovaním trojrozmerne rastúcej hmoty.

Literatúra

upraviť
  • Josef Chochol: K funkci architektonického článku [online]. archiweb.cz, [cit. 2019-10-01]. Dostupné online. (po česky)
  • POJMY TEORIE ARCHITEKTURY [online]. VŠB - TU Ostrava, [cit. 2019-10-01]. Dostupné online. Archivované 2019-09-16 z originálu. (po česky)
  • KOCH, Wilfried. Malý lexikon architektúry. Bratislava : Tatran, 1975.
  • DUDÁK, Vladislav; NEŠKUDLA, Bořek; POŠVA, Rudolf. Encyklopedie světové architektury (A-K. Od menhiru k dekonstruktivismu. diel 1). [s.l.] : Baset, 2000. 534 s. ISBN 978-80-86223-07-0.
  • Syrový B.:, Studijní slovníček architektonický, Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1954

Iné projekty

upraviť