Krakorec alebo zriedkavo krákorec je masívny podperný architektonický článok (nosník), ktorý podopiera vystupujúce časti stavby (balkón, pavlač, arkier, ochodzu a pod.) a vyčnieva pred líce muriva.[1]

Krakorce na hrade Pajštún

Krakorec a konzola

upraviť

Obyčajne sa uvádza, že ide o (masívnejší) druh konzoly,[2] ale niekedy sa krakorec a konzola stotožňujú.[3] Napr. kniha Slovenčina bez chýb tvrdí, že krakorec sa správne po slovensky povie konzola.[4]

Česká wikipédia tvrdí toto: V gotickej architektúre sa rozlišuje drobnejšia konzola (nesúca napríklad výbeh klenbového rebra) a mohutnejší krakorec, pričom krakorec je v podstate špecifickým a veľmi rozšíreným typom veľkej konzoly. V mladšej architektúre sa používa iba termín konzola. V zaalpskej architektúre sa však krakorce často používali ešte v období renesancie.

Charakeristika

upraviť

V strednej Európe sa tento stavebný prvok používal najmä počas gotiky a renesancie.

Na zvýšenie nosnosti krakorca sa veľmi často použilo niekoľko kamenných článkov nad sebou, pričom každý ďalší bol vysunutý ďalej než ten pod ním. Články boli často polkruhovito skosené, pričom plochy prechádzali plynulo na spodnejšie články. Takáto úprava naznačuje, že tento kamenný prvok sa vyvinul z dreveného.

Referencie

upraviť
  1. http://www.libela.sk/slovnik/heslo/krakorec-0[nefunkčný odkaz]; Slovník cudzích slov - akademický, 2005
  2. VAŘEKA, Josef; FROLEC, Václav; V. SCHEYBAL, Josef. Lidová architektura : encyklopedie. 2. prepracované vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2007. Dostupné online. ISBN 978-80-247-1204-8. S. 126. (po česky)
  3. Krakorec [online]. leccos.com, [cit. 2012-12-12]. Dostupné online. Archivované 2012-11-16 z originálu. (po česky)
  4. Ivanová-Šalingová, M. et al.: Slovenčina bez chýb, 1998

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Krakorec na českej Wikipédii.

Externé odkazy

upraviť