Argument šírky pericentra

Argument šírky pericentra alebo len argument pericentra je jedným z elementov dráhy opisujúcich pohyb telesa okolo centrálneho telesa. Pokiaľ je tým centrálnym telesom Slnko, nazýva sa argument perihélia alebo argument šírky perihélia. Je to uhol medzi výstupným uzlom a pericentrom (v prípade Slnka perihéliom) meraný v rovine obehu. Ak Zem, tak sa nazýva argument perigea.

Argument šírky pericentra ω.