Association for Computing Machinery

Association for Computing Machinery (Asociácia pre výpočtovú techniku) alebo ACM je najstaršia a najväčšia vedecká a vzdelávacia organizácia so zameraním na informatiku, založená v roku 1947.[1] V roku 2009 mala 92 000 členov. Sídli v meste New York.

Organizácia pozostáva 35 skupín špeciálneho záujmu (ang. Special Interest Group - SIG), cez ktoré vykonáva najviac svojich aktivít. Udeluje ACM Software System Award.

Skupiny špeciálneho záujmu upraviť

Referencie upraviť

  1. ACM. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 40.

Externé odkazy upraviť