Atlas Australis je súbor 24 hviezdnych máp oblastí južnej oblohy od deklinácie -30˚. Zostavil ho Antonín Bečvář rovnakým spôsobom ako Atlas Eclipticalis, ktorý dopĺňa.

Pozri aj upraviť

  Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.