Atlas Coeli Skalnaté Pleso 1950.0

Atlas Coeli Skalnaté Pleso 1950.0 je súbor 16 hviezdnych máp, na ktorých je v mierke 1˚ = 0,75 cm a v súradnicovej sieti pre ekvinokcium 1950.0 zobrazená celá hviezdna obloha so všetkými hviezdami jasnejšími ako 7,75 magnitúdy, odstupňovanými podľa veľkosti.

Atlas obsahuje 35 000 hviezd a iných objektov. Osobitne sú v ňom označené vizuálne a spektroskopické dvojhviezdy, viacnásobné sústavy, novy, supernovy a najjasnejšie rádiové zdroje, guľové hviezdokopy, galaktické a extragalaktické hmloviny do 13. hviezdnej veľkosti, obrysy väčších difúznych a tmavých hmlovín, obrysy Mliečnej dráhy, ekliptika, galaktický rovník a hranice súhvezdí. V porovnaní s inými atlasmi je jedinečný najmä zobrazením všetkých plošných a difúznych zdrojov, viditeľných v ďalekohľadoch s priemerom 20 cm. Atlas vznikol v rokoch 1947-1948 na Skalnatom Plese na základe 12 hviezdnych katalógov (najmä Bossovho a HD) a asi 10 fotografických atlasov. Po prvý raz ho vydala Československá astronomická spoločnosť v roku 1948. Atlas bol zakrátko doplnený katalógom Atlas Coeli II, obsahujúcim údaje o 12 000 vybraných objektoch (obyčajné hviezdy do 6,25m, ostatné objekty kompletne ako na mapách). Roku 1956 vyšla v Nakladateľstve ČSAV zdokonalená verzia atlasu v šesťfarebnej tlači. Právo zahraničných vydaní odkúpila Sky Publishing Corporation v Harvarde a vydala ho vo viacerých verziách.

Jeho autorom je Antonín Bečvář, ktorý zostavil aj tri ďalšie atlasy určené na špeciálne ciele, a to Atlas Eclipticalis, Atlas Borealis a Atlas Australis.

Externé odkazy

upraviť

  Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.