Atlas Eclipticalis je súbor 32 hviezdnych máp oblastí oblohy medzi deklináciou od -30˚ do +30˚, určený na špeciálne ciele, napríklad na fotometriu a astrometriu. Zostavil ho Antonín Bečvář v mierke 1˚ = 2 cm. Výber hviezd v atlase nie je obmedzený jasnosťou, ale poznaním presnej polohy a vlastného pohybu. Hviezdy sú zobrazené v šesťfarebnej tlači podľa šiestich základných spektrálnych typov. Atlas Eclipticalis dopĺňa Atlas Australis a Atlas Borealis.

Pozri aj upraviť

  Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.