Audit

rozlišovacia stránka

Audit môže byť:

 • v užšom (staršom) zmysle: overovanie účtovnej závierky podniku (v prísne právnom zmysle len externé, v praxi aj interné), pozri audit (účtovná závierka)
 • v širšom (novšom) zmysle:
  • akékoľvek podrobné a kritické skúmanie aspektov hospodárenia organizácie (podniku), revízia, najmä z hľadiska zhody činností a operácií organizácie (podniku) s cieľmi, rozpočtami, pravidlami alebo štandardmi (normami), pozri audit (fungovanie organizácie)
  • akékoľvek podrobné a kritické skúmanie stavu niečoho, revízia
 • správa audítora
 • v marketingu: dopytovanie (forma prieskumu trhu)
 • v informatike:
  • kontrola bezpečnosti a integrity konkrétneho systému počítača, pozri audit (kontrola systému)
  • revízia zhody so softvérovými požiadavkami, špecifikáciami, postupmi, štandardmi a podobne
  • kontrola primeranosti existujúcich postupov, špecifikácií, postupov, štandardov a efektivity ich implementácie
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.