Autorský hárok (skrátene AH) je v polygrafii jednotka informácie, definovaná ako 36 000 tlačových znakov textu, vrátane medzier, teda 20 normostrán (jedna normostrana obsahuje 30 riadkov a 60 znakov na riadok). Zvlášť je rozsah autorského hárku normou definovaný pre poéziu (620 veršov), mapy a grafické reprodukcie (2 300 cm² potlačenej plochy) a video alebo audiovizuálny záznam, zverejnený na internete alebo na fyzickom nosiči (aspoň 60 minút).[1][2]

Prostredníctvom autorských hárkov je definovaný minimálny rozsah niektorých typov diel (napr. monografia: 3 AH), očakávaný resp. minimálny rozsah si prostredníctom nich môžu stanovovať vydavatelia. Rozsah diela, prepočítaný na AH sa tiež uvádza pri zápise prác do knižničných registrov.

Referencie

upraviť
  1. Vyhláška MŠ SR č. 456/201 Z. z. Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti [online]. Ministerstvo spravodlivosti SR, 2012-12-18, [cit. 2016-05-05]. Dostupné online.
  2. ČSN 88 01 29 „České polygrafické názvosloví, Knihy, časopisy, noviny