Avienus, podľa nápisu z Bulla Regia celým menom Postumius Rufius Festus Avienus, (4. storočie) bol rímsky básnik, jeden z autorov patriacich k literárne činnej a vzdelanej aristokracie neskorej antiky.

ŽivotUpraviť

Avienus sa narodil v meste Volsinie v Etrúrii ako príslušník popredného aristokratického rodu Rufiov Festov. Dosiahol najvyššie štátne pocty vrátanej dvojnásobného konzulátu. Stýkal sa s ďalšími významnými príslušníkmi rímskej nobility vrátane vplyvného rodu Symmachov. Pretože v Avienovom diele chýbajú akékoľvek zmienky o náboženstve, predpokladá sa, že mohol byť stúpencom agnostizmu, ktorý sa rozšíril na konci antiky medzi nekresťanskou aristokraciou.

DieloUpraviť

Avienova básnická tvorba spadá ako celok do kategórie didaktickej poézie. Charakterizuje ju predovšetkým záujem o prírodné vedy – geografiu a astronómiu. Preložil do latinčiny grécku didaktickú skladbu Fainomena (Nebeské javy) od Arata zo Solu a sám zložil dve ďalšie skladby – v hexametroch písanú Descriptio orbis terrae (Popis sveta) a v jambických trimetroch zloženú Ora maritima (Morské pobrežie).

Descriptio bolo inšpirované gréckymi didaktickými prozaickými skladbami typu periegesis, ktoré sa objavujú v gréckej literatúre od archaických čias a predstavovali najstaršie diela zemepisného charakteru vôbec. Konkrétnou Avienovou predlohou bola pravdepodobne kniha Periegesis alexandrijského učenca Dionysia Periegeta. Z Avienovej verzie sa dochovala iba prvá kniha, ktorá napovedá, že autorove prebásnenie nebolo úplne najšťastnejšie.

Predmetom básne Ora maritima je, podobne ako v prípade Descriptio, zemepisný popis krajov ležiacich na morskom pobreží. Rovnako ako iné Avienove diela, aj tento kúsok vychádza zo staršej predlohy, v tomto prípade materiálu nazývaného periplus, teda popisu putovania po mori, akéhosi námorníckeho variantu geografického periegesis. I v tomto prípade nie sú literárne kvality diela práve najvyššie, nehovoriac o ich faktickej hodnote. Avienus napríklad úplne vynecháva niektoré významné pobrežné mestá (Emporium) a uvádza málo významné osady (Barcelona, Tarragon), najskôr kvôli ich významnej minulosti. Je zrejmé, že išlo o dielo určené pre vzdelané publikum a nie pre cestovateľov, ktorí by sa podľa neho mohli orientovať.

Externé odkazyUpraviť

LiteratúraUpraviť

  • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Preklad Dagmar Bartoňková et al. Vyd. 1. Praha : KLP, 2003. 790 s. ISBN 80-85917-87-4.

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Avienus na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).