Azimutálna montáž

Azimutálna montáž je jednoduchá montáž ďalekohľadu založená na dvoch navzájom kolmých osiach. Na vertikálnej osi sa nastavuje azimut, na horizontálnej výška nad horizontom.

Azimutálna montáž s gregoriánskym ďalekohľadom z mosadze. Vyrobené v Londýne, podpísaný je James Short.

Najväčšou výhodou azimutálnej montáže je jednoduchosť výroby aj jednoduchosť pri používaní. Často sa používa pre amatérske ďalekohľady, používa sa však aj pri veľkých prístrojoch, ako aj pri najväčších, kde je prakticky podmienkou vzhľadom na jej jednoduchosť a vysokú hmotnosť ďalekohľadov, kde by bolo náročné zhotovenie a obsluhovanie ekvatoriálnej montáže.

Pozri aj upraviť