Azimut je orientovaný uhol v stupňoch, ktorý zviera určitý smer od istého referenčného smeru, pričom referenčný smer má azimut 0˚. Orientovaný uloh znamená, že má definovaný smer merania buď v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Referenčným smerom je pre azimus pochodová os smerom k pozorovanému objektu.

Azimut má mierne rôzne definície podľa odboru, v ktorom sa používa.

 • v astronómii: uhol zovretý medzi priesečníkom vertikálu danej hviezdy s horizontom, a rovinou daného poludníka; jedna z obzorníkových súradníc; meria sa spravidla z juhu cez západ, pozri azimut (astronómia)
 • v geodézii:
  • uhol zovretý medzi rovinou vertikálu obsahujúcou daný cieľový bod a rovinou daného poludníka; meria sa od severu cez východ, pozri azimut (geodézia)
  • geodetický azimut (elipsoidický azimut, zemepisný azimut; uhol zovretý medzi rovinou kolmou na elipsoid v danom mieste a prechádzajúci daným cieľovým bodom a rovinou geodetického poludníka; meria sa od severu cez východ)
  • magnetický azimut (uhol zovretý medzi daným smerom a smerom severnej vetvy magnetického poludníka v danom mieste; meria sa od severu cez východ)
 • vo vojenstve: uhol zovretý medzi daným vodorovným smerom na cieľ a smerom severnej vetvy poludníka v danom mieste; meria sa od severu cez východ, pozri azimut (vojenstvo)
 • v letectve:
  • uhol zovretý medzi vertikálnou rovinou prechádzajúcou pozdĺžnou osou lietadla a základnou vertikálnou rovinou prechádzajúcou napríklad zemskou osou, pozri azimut lietadla
  • uhol zovretý medzi vertikálnou rovinou prechádzajúcou dotyčnicou k dráhe ťažiska lietadla vzhľadom k zemi a vertikálnou rovinou prechádzajúcou napríklad zemskou osou, pozri azimut dráhy letu
  • uhol zovretý medzi vertikálnou rovinou prechádzajúcou aerodynamickou osou a základnou vertikálnou rovinou prechádzajúcou napríklad zemskou osou, pozri aerodynamický azimut
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.