Azimut je – zjednodušene povedané – orientovaný uhol v stupňoch (orientovaný znamená, že má definovaný smer merania buď v smere alebo naopak proti smeru hodinových ručičiek), ktorý zviera určitý smer (pochodová os, smer k pozorovanému objektu, smer pohybu) od istého referenčného smeru, pričom referenčný smer má azimut 0˚.

Presné definície sú nasledovné. Azimut je:

 • v astronómii: uhol zovretý medzi priesečníkom vertikálu danej hviezdy s horizontom, a rovinou daného poludníka; jedna z obzorníkových súradníc; meria sa spravidla z juhu cez západ, pozri azimut (astronómia)
 • v geodézii:
  • uhol zovretý medzi rovinou vertikálu obsahujúcou daný cieľový bod a rovinou daného poludníka; meria sa od severu cez východ, pozri azimut (geodézia)
  • geodetický azimut (elipsoidický azimut, zemepisný azimut; uhol zovretý medzi rovinou kolmou na elipsoid v danom mieste a prechádzajúci daným cieľovým bodom a rovinou geodetického poludníka; meria sa od severu cez východ)
  • magnetický azimut (uhol zovretý medzi daným smerom a smerom severnej vetvy magnetického poludníka v danom mieste; meria sa od severu cez východ)
 • vo vojenstve: uhol zovretý medzi daným vodorovným smerom na cieľ a smerom severnej vetvy poludníka v danom mieste; meria sa od severu cez východ, pozri azimut (vojenstvo)
 • v letectve:
  • uhol zovretý medzi vertikálnou rovinou prechádzajúcou pozdĺžnou osou lietadla a základnou vertikálnou rovinou prechádzajúcou napríklad zemskou osou, pozri azimut lietadla
  • uhol zovretý medzi vertikálnou rovinou prechádzajúcou dotyčnicou k dráhe ťažiska lietadla vzhľadom k zemi a vertikálnou rovinou prechádzajúcou napríklad zemskou osou, pozri azimut dráhy letu
  • uhol zovretý medzi vertikálnou rovinou prechádzajúcou aerodynamickou osou a základnou vertikálnou rovinou prechádzajúcou napríklad zemskou osou, pozri aerodynamický azimut