Azimut je orientovaný uhol v stupňoch, ktorý zviera určitý smer od istého referenčného smeru, pričom referenčný smer má azimut 0˚. Orientovaný uloh znamená, že má definovaný smer merania buď v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Referenčným smerom je pre azimus pochodová os smerom k pozorovanému objektu.

Azimut má mierne rôzne definície podľa odboru, v ktorom sa používa.

 • v astronómii: uhol zovretý medzi priesečníkom vertikálu danej hviezdy s horizontom, a rovinou daného poludníka; jedna z obzorníkových súradníc; meria sa spravidla z juhu cez západ, pozri azimut (astronómia)
 • v geodézii:
  • uhol zovretý medzi rovinou vertikálu obsahujúcou daný cieľový bod a rovinou daného poludníka; meria sa od severu cez východ, pozri azimut (geodézia)
  • geodetický azimut (elipsoidický azimut, zemepisný azimut; uhol zovretý medzi rovinou kolmou na elipsoid v danom mieste a prechádzajúci daným cieľovým bodom a rovinou geodetického poludníka; meria sa od severu cez východ)
  • magnetický azimut (uhol zovretý medzi daným smerom a smerom severnej vetvy magnetického poludníka v danom mieste; meria sa od severu cez východ)
 • vo vojenstve: uhol zovretý medzi daným vodorovným smerom na cieľ a smerom severnej vetvy poludníka v danom mieste; meria sa od severu cez východ, pozri azimut (vojenstvo)
 • v letectve:
  • uhol zovretý medzi vertikálnou rovinou prechádzajúcou pozdĺžnou osou lietadla a základnou vertikálnou rovinou prechádzajúcou napríklad zemskou osou, pozri azimut lietadla
  • uhol zovretý medzi vertikálnou rovinou prechádzajúcou dotyčnicou k dráhe ťažiska lietadla vzhľadom k zemi a vertikálnou rovinou prechádzajúcou napríklad zemskou osou, pozri azimut dráhy letu
  • uhol zovretý medzi vertikálnou rovinou prechádzajúcou aerodynamickou osou a základnou vertikálnou rovinou prechádzajúcou napríklad zemskou osou, pozri aerodynamický azimut
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.