Bačkovský potok[1] je potok na východnom Slovensku, v regióne Dolný Zemplín, preteká severozápadnou časťou okresu Trebišov. Je to pravostranný prítok Tople, meria 18,1 km a je tokom VI. rádu. Na hornom toku obteká masív, na ktorom stoja ruiny hradu Parustan a následne preteká Bačkovskou dolinou. Na dolnom toku, v úseku Východoslovenskej nížiny, preteká intenzívne využívanou poľnohospodárskou krajinou a koryto potoka križuje niekoľko kanálov (napr. Manov kanál). Severovýchodne od obce Višňov sa sprava oddeľuje koryto, ktoré pokračuje na juh pod názvom Višňovský potok.

Bačkovský potok
potok
Zdrojnica Mošník, Slanské vrchy
Ústie Topľa, Božčice
Dĺžka 18,1 km
Povodie Topľa
Rád toku VI.
Hydrologické poradie 4-30-09-067,-182,-184
Číslo recipienta 4-30-09-681
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Potok vzniká v Slanských vrchoch[2] na južnom svahu Mošníka (911,1 m n. m.) v nadmorskej výške cca 765 m n. m.

Smer toku

upraviť

Od prameňa tečie najprv na východojuhovýchod, oblúkom sa postupne stáča na juhojuhovýchod, po vstupe do Východoslovenskej pahorkatiny tečie na východ. Za obcou Bačkov pokračuje na severovýchod až k mostu, ktorým podteká cestu I/79, odtiaľ už tečie k ústiu východným smerom.[3]

Geomorfologické celky

upraviť

Prítoky

upraviť
  • pravostranné: prítok z východného svahu Lazov (859,4 m n. m.), prítok z juhovýchodného svahu Lazov, prítok pretekajúci obcou Bačkov
  • ľavostranné: krátky prítok z juhovýchodného svahu Strednej hory (763,1 m n. m.), prítok prameniaci juhozápadne od kóty 713,0 m, Onderkov potok

Bačkovský potok sa vlieva do Tople južne od osady Božčice v nadmorskej výške 105,1 m n. m.

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2024-02-15]. Dostupné online.
  2. a b KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2024-02-15]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2024-02-15]. Dostupné online.