Babinský potok (prítok Krupinice)

Babinský potok je potok v juhozápadnej časti okresu Zvolen.[1] Je to pravostranný prítok Krupinice, meria 5,8 km a je tokom IV. rádu.

Babinský potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Banskobystrický kraj
Okres Zvolen
Obec Babiná
Prameň Štiavnické vrchy, Babiná
 - poloha Skalka, Štimogrunt
 - výška 499 m
 - súradnice 48°27′04″S 19°03′55″V / 48,4511°S 19,0653°V / 48.4511; 19.0653
Ústie Krupinica
 - poloha Babiná
 - výška 360 m
 - súradnice 48°24′50″S 19°05′25″V / 48,4140°S 19,0904°V / 48.4140; 19.0904
Dĺžka 6,0 km
Rád toku IV.
Číslo hydronyma 4-24-03-463
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v Štiavnických vrchoch, v podcelku Skalka, v lokalite Štimogrunt v nadmorskej výške 499 m n. m.

Opis toku upraviť

Na hornom toku tečie juhovýchodným smerom, vstupuje do Pliešovskej kotliny, kde napája malú vodnú nádrž a preteká obcou Babiná. Tu sa stáča na juh, zľava priberá prítok vznikajúci na severnom okraji obce a vytvára oblúk vypnutý na východ. Následne tečie na krátkom úseku súbežne s cestou I. triedy č. 66 na pravom brehu a sprava priberá svoj najvýznamnejší prítok, Suchý potok. Napokon sa stáča na juhojuhovýchod, podteká železničnú trať Zvolen – Čata, zľava priberá vedľajšie rameno Krupinice a južne od Babinej ústi v nadmorskej výške 360 m n. m. do Krupinice.[2]

Pôvod názvu upraviť

Názov vodného toku má pôvod v názve obce Babiná, ktorej najstarší listinný záznam sa viaže k roku 1254 Babusceky, 1270 Babasceky, 1351 Babazeky, 1773 Babina, 1920 Babiná.[3][4] Motivácia pomenovania obce Babiná je spojená s vlastnosťami podobnými babe, starými, zanedbanými alebo počarovanými.[5] Z toponyma Babiná bolo po rozšírení o formant -ský, a po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Babinský potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.[6] Hydronymum Babinský potok bolo štandardizované v roku 1977.[7] V dnešnej slovenskej hydronymii hydronymum Babinský potok nie je jedinečným názvom (október 2023).

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.
  3. KROPILÁK, Miroslav. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 1. vyd. Zväzok I. Bratislava : Veda, 1977. 526 s. S. 112.
  4. Milan Majtán; Pavol Žigo. Hydronymia povodia Ipľa. 1. vyd. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1999. 116 s. ISBN 80-88870-12-7. S. 9.
  5. Rudolf Krajčovič: Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladmi názvov obcí a miest (1). In: Kultúra slova, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Jazykový odbor Matice slovenskej, Bratislava, 2007, ročník 41, č. 1, ISSN 0023-5202. S. 24-25. Dostupné online [1] [cit. 2023-10-12.]
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 25, 26, 140, 142.
  7. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Stredoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-164/1976 z 23.6.1976, Kartografické informácie 9. 177 s. S. 8. Bratislava 1977. 79-008-76 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)