Baláž (priezvisko)

priezvisko

Baláž je rozšírené slovenské priezvisko odvodené od archaickej podoby mužského mena Blažej. Najčastejšie je v Žiline, Liptovskom Mikuláši, Bratislave a Prešove.

Baláž
Priezvisko muža
Počet na Slovensku7 351
Počet v Česku2 282
Balážová
Priezvisko ženy
Počet na Slovensku7 434
Počet v Česku2 200
 
Pôvodslovenský
Podľa údajov z roku1995 (SR), 2012 (ČR)
Rozšírenie na Slovensku mužské, ženské (www.slovniky.juls.savba.sk)
Mapa rozšírenia v Česku mužské, ženské (KdeJsme.cz)

Známi nositelia upraviť

Pozri v článku Baláž.

Pozri aj upraviť