Balázs (priezvisko)

priezvisko

Balázs je maďarské priezvisko odvodené od maďarskej podoby mužského mena Blažej. Na Slovensku je najčastejšie (s výrazným odstupom) v Kolárove (okres Komárno), potom vo Fiľakove, Komárne a Radzovciach (okres Lučenec).

Balázs
Priezvisko muža
Počet na Slovensku860
Počet v Česku104
Balázsová
Priezvisko ženy
Počet na Slovensku824
Počet v Česku102
 
Pôvodmaďarský
Podľa údajov z roku1995 (SR), 2015 (ČR)
Rozšírenie na Slovensku mužské, ženské (www.slovniky.juls.savba.sk)
Mapa rozšírenia v Česku mužské, ženské (KdeJsme.cz)

Známi nositelia upraviť

Pozri v článku Balázs.

Pozri aj upraviť