Banský potok (prítok Ipľa)

potok na Slovensku

Banský potok je potok na území okresu Poltár, je to pravostranný prítok Ipľa a má dĺžku 18,5 km.

Banský potok pretekajúci obcou Breznička

Prameň: vo Veporských vrchoch, v podcelku Sihlianska planina, na južnom úpätí vrchu Táňovo (929,2 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 800 m n. m.

Smer toku: najprv na juh, vytvára oblúk, pričom sa postupne stáča viac na juhojuhovýchod, od Katarínskej Huty na juhovýchod, medzi obcami Cinobaňa a Mládzovo na východ, odtiaľ k ústiu opäť na juhovýchod

Geomorfologické celky: 1.Veporské vrchy, podcelok Sihlianska planina, 2.Stolické vrchy, podcelok Málinské vrchy, 3.Revúcka vrchovina, podcelok Cinobanské predhorie, 4.Juhoslovenská kotlina, podcelok Lučenská kotlina, časť Poltárska pahorkatina

Prítoky: sprava Zimný potok, prítok (218,3 m n. m.) z oblasti Malej Skalice, zľava Žliabsky potok (388,6 m n. m.)

Ústie: do Ipľa v Lučenskej kotline na území obce Breznička v nadmorskej výške okolo 217 m n. m.

Obce: Cinobaňa a miestne časti Hrnčiarky, Stupník, Katarínska Huta, Maša, potom obce Mládzovo a Breznička

Iné projektyUpraviť