Bar (tlak)

(Presmerované z Bar (jednotka))

Bar (značka bar) je jednotka tlaku. Bar nie je jednotka SI, ale ako dekadický násobok jednotky SI (pascalu) sa môže používať (podobne ako napr. tona alebo liter). Bar sa stále používa pre jeho názornosť, pretože 1 bar je približne tlak atmosféry.

Definícia

upraviť

1 bar je presne 100 000 pascalov (Pa). Jeden pascal je jeden newton na meter štvorcový.

Slovo bar má pôvod v gréckom slove βάρος (baros), ktoré znamená váha. Jednotku bar a zlomkovú jednotku milibar zaviedol Napier Shaw v roku 1909.