Bazilišok

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Bazilisk)

Bazilišok (zriedkavejšie: bazilisk[1][2][3]; zastarano: bazilišek[4][5], baziliškus[3]) môže byť:

Bazilišok môže byť aj obrovský hadovitý tvor v dielach o Harrym Potterovi, pozri Harry Potter (postava)

Pozri aj

upraviť

Poznámky

upraviť
 1. V starších systémoch je často namiesto tejto čeľade podčeľaď Corytophaninae z čelade leguánovité (Iguanidae).

Referencie

upraviť
 1. bazilisk; bazilišok. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 157.
 2. bazilišok. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 76.
 3. a b KOPECKÁ, Iveta; LALIKOVÁ, Jana; ONDREJKOVÁ, Renáta; SKLADANÁ, Jana; VALENTOVÁ, Iveta. Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2011. 202 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1217-9. S. 75.
 4. bazilišek. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok I. A – D. Bratislava; Praha : Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. 344 s. S. 79.
 5. SMATANA, Miloslav. Zo studnice rodnej reči. Ktože to tu straší, čože to tu máta? (2). Kultúra slova, 2004, roč. 38, čís. 4, s. 228. Dostupné online [cit. 2020-08-11]. ISSN 0023-5202.
 6. bazilišok. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk).
 7. BURNIE, David; KOVÁČ, Vladimír. Zviera. Bratislava : Ikar, 2002. 623 s. ISBN 80-551-0375-5. S. 406-407.
 8. The Reptile Database [online]. reptile-database.reptarium.cz, [cit. 2019-09-30]. Dostupné online.
 9. Mikko's Phylogeny Archive [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2019-09-30]. Dostupné online.
 10. Svet živočíšnej ríše: ilustrovaná encyklopédia. Preklad Anna Gutteková. 1. vyd. Martin : Osveta, 1984. 606 s. S. 25.
 11. bazilišek. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 1. vyd. Praha: Diderot, 1999. ISBN 80-902555-2-3.
 12. bazilišek. In: Ottův slovník naučný. Zväzok 3 B – Bianchi. v Praze : J. Otto, 1890. 946 s. Dostupné online. S. 537 – 538.
 13. bazilišek. In: Masarykův slovník naučný. Zväzok 1. A – Č. Praha : Československý kompas, 1925. 1166 s. S. 425.
 14. bazilišok. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 15. Auerbach, David. The Most Terrifying Thought Experiment of All Time. In Slate. 2017-07-17 [cit. 2019-09-29]. Dostupné online.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.