Beta-laktámové antibiotikum

β-laktámové antibiotiká sú široká skupina antibiotík, ktorá obsahuje deriváty penicilínov, cefalosporínov, monobaktámov, karbapenémov a inhibítory β-laktamázy; presnejšie sem patrí každé antibiotikum obsahujúce β-laktámové jadro vo svojej molekulovej štruktúre. Patria k najviac používaným antibiotikám súčasnosti.

Základná štruktúra penicilínov (hore) a cefalosporínov (dole). Beta-laktámový kruh je červený.