Beta-laktám

Beta-laktámové jadro (β-laktám) alebo penám je laktám s heteroatomickou kruhovou štruktúrou pozostávajúcou z troch atómov uhlíka a jedného atómu dusíka.

Štruktúra penicilínu. Beta-laktámové jadro je štvorec v strede.

Klinický významUpraviť

Beta-laktámový kruh je súčasť štruktúry niekoľkých rodín antibiotík, hlavne penicilínov, cefalosporínov, karbapenémov a monobaktámov, ktoré sa tak nazývajú beta-laktámové antibiotiká. Tieto antibiotiká účinkujú inhibíciou syntézy bakteriálnej bunkovej steny, čo má fatálny účinok na baktérie, predovšetkým na Gram-pozitívne. Baktérie si môžu vytvoriť rezistenciu na beta-laktámové antibiotiká vylučovaním enzýmu beta-laktamázy.