Europoidná rasa

(Presmerované z Biela rasa)

Europoidná rasa (synonymá pozri nižšie) je ľudská rasa, ktorej príslušníci sa vyznačujú svetlou až tmavšou farbou pokožky, rovnými až vlnitými vlasmi rozličných farebných odtieňov, variabilnou pigmentáciou očnej dúhovky, stredne vysokou až vysokou postavou s vyváženým pomerom trupu a dolných končatín,úzkym nosom a tenkými perami.[1] K europoidnej rase patrí väčšina Európanov, Indov, ľudí žijúcich na Blízkom východe apod.

Biele deti

Synonymá

upraviť

Medzi iné názvy patrí: europidná rasa, kaukazoidná rasa, kaukazská rasa, eurázijská rasa, europoidi, europidi, európsko-ázijská rasa, biela rasa, bieli, belosi, leukodermi[2]; slovo rasa možno zameniť za slovo plemeno.

Pakstis et al.

upraviť

Nedávna genetická štúdia uverejnená v európskom časopise Human Genetics - Nature v roku 2019 ukázala, že populácie, ako sú Západoázijci (Arabi), Európania, Severoafričania, Juhoázijci (Indovia) a niektorí Stredoázijci, spolu úzko súvisia. Možno ich jasne odlíšiť od subsaharských Afričanov alebo obyvateľov východnej Ázie.[3]

Referencie

upraviť
  1. kaukazoidná varieta. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2016. 678 s. ISBN 978-80-970350-2-0. Zväzok 8. (Kalh – Kokp), s. 297.
  2. melanodermi. Pyramída (Bratislava: Socialistická akadémia Slovenskej socialistickej republiky vo vydavateľstve Obzor), august 1979, roč. IX, čís. 97, s. 3099-3100. ISSN 0231-9047.
  3. PAKSTIS, Andrew J.; GURKAN, Cemal; DOGAN, Mustafa. Genetic relationships of European, Mediterranean, and SW Asian populations using a panel of 55 AISNPs. European Journal of Human Genetics, 2019-12, roč. 27, čís. 12, s. 1885–1893. PMID: 31285530 PMCID: PMC6871633. Dostupné online [cit. 2020-06-01]. ISSN 1018-4813. DOI10.1038/s41431-019-0466-6.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.