Bon (dlhopis)

Bon je v staršej finančnej literatúre označenie pre maximálne 6-mesačný (prípadne ročný) obchodovateľný dlhopis, pri ktorom si veriteľ zrazí úroky hneď pri vydaní dlhopisu (teda ide o diskontovaný dlhopis). Inak povedané: Bon je obchodovateľný krátkodobý dlhopis s nulovým kupónom. V užšom zmysle sa ako bony označujú len takéto dlhopisy vydávané štátnymi inštitúciami - vládou alebo centrálnou bankou (historicky sa bon vydávaný vládou volal aj štátny pokladničný bon).

V súčasnom zákone o cenných papieroch bonu zodpovedá definícia pokladničnej poukážky (ktorú ale môžu podľa definície v zákone vydávať len štátne inštitúcie a banky). V literatúre sa však často buď termín pokladničná poukážka používa na označenie všetkých obchodovateľných krátkodobých dlhopisov verejného sektora (bez kupónov alebo s kupónmi) alebo sa (v staršej literatúre) termín pokladničná poukážka definične odlišuje od bonu tak, že pokladničná poukážka má kupóny, kým bon nemá kupóny. V závislosti od zvolenej definície pokladničnej poukážky je teda bon to isté čo pokladničná poukážka alebo podtyp pokladničnej poukážky alebo opak pokladničnej poukážky.

ZdrojeUpraviť