Briketa je mechanicky zhutnený drobný horľavý materiál, ten môže mať formu valca v rôznom priemere, ale môže ísť aj o oválny tvar, guľovité teleso, kváder či kocku. Tvar brikety je pre účely spaľovania fakticky nepodstatný. Obvykle bývajú takto zlisované horľavé materiály ako je uhoľný prach alebo biomasa.

Slamené brikety
Uhoľné brikety
Briketa z biomasy

Brikety slúžia ako tuhé palivo a spaľujú sa obvykle v kachliach či v kotolniach. Brikety z biomasy sa stávajú populárnym ekologickým palivom.

Druhy brikiet upraviť

  • Drevené
  • Slamené
  • Uhoľné

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Briketa