Horenie alebo spaľovanie (v širšom zmysle) (podľa niektorých zdrojov je synonymum aj slovo oheň) môže byť:

 • oxidačná exotermická reakcia (vznikajúca za istých podmienok), pri ktorej vzniká svetlo [1], resp. presnejšie len takáto reakcia, ak je rýchla (t. j. na rozdiel od autooxidácie, ktorá je pomalá)[2][3]
 • súbor javov, ktoré sa dejú pri oxidačnej exotermickej reakcii[4]
 • (akákoľvek) exotermická reakcia, pri ktorej vzniká teplo [5], resp. v užšom zmysle len takáto reakcia, ak sa pri nej zlučujú dve látky[6]
 • (akákoľvek) rýchla exotermická reakcia [7]

V biochémii sa (skôr v prenesenom význame) označuje ako horenie či spaľovanie aj oxidačná degradačná (t. j. rozkladná) reakcia, napr. tzv. "spaľovanie" sacharidov a tukov pri metabolizme.[2]

Ako spaľovanie v užšom zmysle sa označuje len kontrolované horenie.[1]

Horenie definované ako rýchla exotermická oxidačná reakcia za vzniku svetla upraviť

Horenie vzniká a prebieha za určitých podmienok. Na priebeh horenia je potrebná prítomnosť horľaviny a oxidačného prostriedku v zápalnom pomere a prítomnosti zdroja iniciácie. Horľavina a oxidačný prostriedok spolu tvoria horľavý súbor. Pri horení látok niekedy vzniká plameň – stĺpec horiacich, vačšinou plynných látok.

Horenie môže byť:

 • homogénne (plamenné horenie) – pôsobením teploty na látku sa z nej uvoľňujú horľavé plyny, ktoré horia nad jej povrchom; takéto látky horia plameňom;
 • heterogénne (tlenie) – reakcia horenia nastáva na povrchu horľavej látky, ktorá nie je schopná vylučovať plyny; látky nehoria plameňom, iba tlejú.

V technických aplikáciách sa používajú aj pojmy:

 • horľavina = palivo
 • horľavý súbor = zmes
 • oxidačný prostriedok sa v kontexte horenia označuje aj ako látka podporujúca horenie a je to najčastejšie vzdušný kyslík, ale môže to byť aj fluór, chlór a iné.

Horenie môže byť:

 • Žiaduce
 • Nežiaduce


Na vznik a priebeh horenia je potrebná prítomnosť nasledujúcich faktorov[1] :

 • horľavina (palivo)
 • oxidačné činidlo, t. j. buď vzdušný kyslík alebo látka uvoľnujúca v priebehu horenia kyslík (napr. peroxid)
 • iniciátor horenia, t. j. plameň, iskra alebo teplota (samo) vznietenia

Referencie upraviť

 1. a b c horenie in: Encyclopaedia Beliana
 2. a b Verbrennung in: Brockhaus. Enzyklopädie in 30 Bänden, 2005 – 2006
 3. horenie in: Pyramída č. 42
 4. http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/combustion/35402
 5. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2013-05-27]. Dostupné online. Archivované 2020-05-14 z originálu.
 6. hoření. In: Malá československá encyklopedie II D-CH. Praha: Academia, 1985. s. 836.
 7. combustion in: McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology, 5th edition

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Horenie
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Horenie