Horľavina alebo horľavá látka je látka, ktorá sa ľahko spaľuje, čiže ľahko, prudko a rýchlo horí.

Nový piktogram pre horľavinu

Čistá horľavina je spáliteľná zložka paliva. V prípade čierneho uhlia predstavuje horľavina 55 až 70 %, v prípade hnedého uhlia len 40 až 55 %. Prevažnú časť horľaviny tvorí uhlík, v menšej miere sú obsiahnuté vodík, kyslík, síra a dusík. Spálením horľaviny vzniknú horúce spaliny, obsahujúce oxidy spomínaných látok[1].

Kategórie horľavín

upraviť

Podľa bodu vzplanutia sa horľaviny – horľavé kvapaliny – rozdeľujú do 4 kategórií.

Priemerné zloženie horľavín

upraviť

Čierne uhlie

upraviť
  • uhlík: 82,4 %
  • kyslík: 8,5 %
  • vodík: 6,2 %
  • dusík: 1,7 %
  • síra: 1,2 %

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
  • CLP – Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
  1. Andrlík K a kol.: Základy průmyslové chemie 3 – Technologie organických látek. Vydavatelství ROH Praha 1953

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Hořlavina na českej Wikipédii.