Brucho

rozlišovacia stránka

Brucho môže byť:

 • v biológii a anatómii:
  • časť trupu pri stavovcoch (vrátane človeka), synonymum: abdomen, abdómen[pozn 1], pozri brucho (stavovce)
  • u bezstavovcov: brušná strana tela, teda dolná strana tela pri prirodzenej orientácii tela voči substrátu a pri zohľadnení typickej polohy istých orgánov[1]
 • prenesene[2][3][4]:
  • vydutá časť vyššie uvedenej časti trupu (ako znak tučnoty)
  • žalúdok (a črevá)
  • spodná vydutá časť niečoho (napr. brucho lode, brucho kotla)
 • u Platóna[5]: sídlo žiadostivej duše

Poznámky upraviť

 1. Zdroje pozri v článku brucho (stavovce).

Referencie upraviť

 1. Rücken. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 2. Bauch. In: Duden, Deutsches Universalwörterbuch. 4., neubearb. und erw. Aufl. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich : Dudenverlag, 2001. 1892 s. ISBN 978-3-411-05504-3. S. 236.
 3. brucho. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 78.
 4. brucho. In: Slovník slovenského jazyka I A – K. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 136.
 5. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Pozri aj upraviť


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.