Brva môže byť v biológii:

  • odborne[1]:
    • na bunke: cílium, pozri cílium (bunka)
    • jednoduchý tenký (dlhý) chlp nachádzajúci sa v radoch na okraji alebo na žilkách orgánov rastlín (napr. na listoch, kalichu, korunných lupienkoch), pozri brva (rastlina)
  • knižne (alebo zastarano odborne[2] ): obrva (v oboch významoch, t. j. obočie alebo riasnica) [3]

ZdrojeUpraviť

  1. brva. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 344.
  2. HORECKÝ, J. Základy slovenskej terminológie. Bratislava:Vydavateľstvo SAV, 1956, s. 28
  3. brva. In: Krátky slovník slovenského jazyka, 2003 dostupné online
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.