Budňanská skala je odkryv tvorený zvrásnenými vrstvami najvyššieho silúru a najstaršieho devónu, čo sú morské usadeniny, ktoré sa tu uložili asi pred 380 – 420 miliónmi rokov. Lokalita je uznaná ako medzinárodný pomocný stratotyp hranice silúr – devón. Vlastná hranica prebieha medzi vrstvami č. 41 a 42, a je na stene označená bronzovými doskami.

Budňanská skala
Budnanska skala
Budňanská skala

Skala na nachádza na ľavom brehu rieky Berounky priamo oproti cestnému mostu v Karlštejne. 50 metrov vľavo od mosta sú do skalnej steny vsadené tri bronzové dosky. Z väčšej vzdialenosti, najlepšie zo stredu nového mosta je zreteľné nápadné disharmonické zvrásnenie celej steny. Pevné lavice vápencov, ktoré sú odolnejšie proti deformácii, sú zvrásnené do tvaru písmena M, zatiaľ čo lepšie tvárne doskovité vápence nad i pod lavicami vytvárajú omnoho zložitejšiu vrásovú skladbu.

Budňanská skala je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Karlštejn a Chránenej krajinnej oblasti Český kras.

Iné projekty upraviť