Výkonný riaditeľ

(Presmerované z CEO)

Výkonný riaditeľ je zaužívaný slovenský preklad anglosaského termínu "executive director", menej často aj termínu "managing director".

"Executive director" [1]znamená:

  • predovšetkým: takého člena správnej rady (t. j. spravidla Board of Directors), ktorý aj pracuje v podniku na plný úväzok (a teda najmä nie len ako poradca a podobne). Opak je "non-executive director" ("nevýkonný" riaditeľ). Technicky správny slovenský preklad by v tomto prípade znel "výkonný člen (správnej) rady".
  • menej často: vedúceho pracovníka, ktorý je zodpovedný za jednu alebo viacero hlavných funkcií spoločnosti (napr. predaj, ľudské zdroje), a ktorý je obyčajne, ale nie nevyhnutne vždy, aj členom správnej rady.

"Маnaging director" znamená generálny riaditeľ.

Executive director

upraviť

Výraz "executive director" sa používa najmä na odlíšenie od "non-executive director" a v severnej Amerike (ale podobne už aj na Slovensku) - popri termínoch "executive secretary, CEO, president" - aj niekedy na označenie vedúcich zamestnancov napríklad aj v neziskových organizáciách a podobne.

Úlohou "executive director"-a v prvom význame (ďalej len "výkonný riaditeľ") je navrhovať, vyvíjať a implementovať strategické plány spôsobom šetriacim náklady a čas. Výkonný riaditeľ je zodpovedný aj za dennú prevádzku spoločnosti, vrátane riadenia výborov, zamestnancov, vyvíjania podnikateľských zámerov v spolupráci so správnou radou.

Výkonný riaditeľ je členom správnej rady (Board of Directors). Výkonný riaditeľ podlieha predsedovi správnej rady. Správna rada môže ponúknuť podnety a nápady, ako zlepšiť organizáciu, ale až výkonný riaditeľ rozhodne, či a ako sa myšlienky realizujú.

Výkonný riaditeľ je zodpovedný za vedenie organizácie a často popri práci kancelárskeho typu plní aj motivačnú úlohu a rozvíja podnikovú kultúru. Teda jeho úlohou je aj motivovať svojich podriadených, zamestnancov k lepšiemu výkonu.

Ako názov napovedá, výkonný riaditeľ potrebuje byť informovaný o všetkom, čo sa deje v organizácii. Teda má mať prehľad o zamestnancoch, rozpočte, majetku spoločnosti a všetkých ostatných zdrojov spoločnosti, aby podporil čo najlepšie využitie a zvýšenie ziskovosti organizácie a jej profilu.

  1. pozri napr. A Dictionary of Accounting. A & C Black Publishers Ltd 2007, Longmann Dictionary of Business English 1989

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Executive director na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).