Cesta I. triedy 21 (Slovensko)

cesta I. triedy na Slovensku

Cesta I. triedy 21 (I/21) je cesta I. triedy v trase (Prešov-) Lipníky - Svidník - Vyšný Komárnik, št. hr. (-Rzeszów). Celková dĺžka I/21 je 58,613 km a prechádza po nej európska cesta E371.


Cesta I. triedy 21
1 21
1 21
  v prevádzke 
Základné údaje
Správca Slovenská správa ciest (štát) 
Celková dĺžka 58,613 km 
v prevádzke 58,613 km
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj 
Cesta I/21 v Kračúnovciach
Cesta I/21 v Kračúnovciach
Cesta I/21 v Kračúnovciach 
Objekty na trase

História

upraviť

Cesta vznikla koncom 70-tych rokov ako I/73 pretriedením ciest II. triedy nasledovne:

Pôvodný úsek Rakovčík - Svidník bol preklasifikovaný na cestu III. triedy číslo III/073001.

K 1. augustu 2015 bola cesta v celej dĺžke prečíslovaná na I/21.

Priebeh

upraviť

I/21 sa začína v Lipníkoch na križovatke s I/18, pokračuje do Chmeľova, kde sa križuje s III/3466 a ďalej vedie križovatkami s III/3467, III/3456 do okresu Svidník.

V okrese Svidník pokračuje I/21 križovatkou s III/3500, s III/3556 v Lúčke, III/3557 v Kračúnovciach, v Giraltovciach sa križuje s III/3558, II/556 a III/3533. Ďalej sa križuje s III/3534 a pokračuje do obcí Okrúhle (križovatka s III/3535), Radoma (III/3581) a Šarišský Štiavnik (III/3523), za ktorou stúpa niekoľkými serpentínami a prechádza do obce Rakovčík. Za obcou Rakovčík sa križuje s III/3530, pokračuje križovatkami s I/15, III/3549 smerom do Svidníka, kde sa križuje s III/3530 a I/77, ďalej vedie križovatkou s III/3537, s III/3541 v Ladomirovej, s III/3542, III/3543 v Hunkovciach, s III/3545, III/3546 v Krajnej Poľane a cez hraničný priechod Vyšný Komárnik pokračuje do Poľska ako DK19.

Iné projekty

upraviť