Chemická vlastnosť

Chemické vlastnosti látok sú také vlastnosti, ktoré spôsobujú špecifické (jedinečné a nezameniteľné) chovanie látky v priebehu chemických reakcií. Žiadne dve rôzne látky nemajú celkom zhodné chemické vlastnosti.

Za chemickú vlastnosť možno považovať napr. kyslosť látky, jej rozpustnosť alebo reaktivitu. Chemické vlastnosti látok závisia hlavne na elektrónovej konfigurácii ich atómov, na vzájomných väzbách, štruktúre a energetických zmenách. Počas chemických reakcií sa chemické vlastnosti látky menia.